ADOL.CZ

Jak pomáhá zajištěným věřitelům při prodeji nemovitosti v insolvenci Radek Hajtol (video)

April 15, 2019

Nemusíte mít zrovna společnost poskytující půjčky a přesto se můžete dostat do situace, že vám někdo dluží peníze. Ať už jako firma nebo jako fyzická osoba. Co horšího? Najednou zjistíte, že na sebe dlužník podal návrh na insolveci a vy s hrůzou přemýšlíte, zda své peníze někdy uvidíte. Jste-li nezajištěný věřitel, máte velký problém. Při dnešním nastavení zákonů hrozí, že v tom lepším případě dostanete do 5ti let zpět třeba 30% původního dluhu. V tom horším případě se může stát, že dostanete mnohem méně a přesto vše bude dle zákona v pořádku.

V případě, že jste věřitel zajištěný, tedy máte v zástavě nemovitost dlužníka, je situace lepší. Jenže i přesto se může stát, že na peníze ze své pohledávky budete čekat i více jak rok a ne vždy dostanete nazpátek vše. Právě aby se takové případy stávaly věřitelům co nejméně, o to se stará při své práci Radek Hajtol z Českých Budějovic. Specializuje se na pomoc zajištěným věřitelům při jednání s insolvenčními správci, dlužníky, soudy atd.

Pana Hajtola jsem se také ptal na řešení jednoho konkrétního případu, podle kterého jsem dokonce psal článek na blog. Zajímalo mne i více detailů právě z jeho práce, jak pomáhá v celém procesu, zda je to nový prostor pro realitní makléře atd.

Mezi klienty Adolu je i mnoho lidí, kteří investují do zadlužených nemovitostí a kteří se tak snadno mohou do situace se zajištěnou pohledávkou dostat. Podívejte se na video, ať zjistíte jak správně postupovat, jaké nástroje využívat a jak docílit toho, abyste dosáhli svého cíle.

Co kde ve videu najdete:

0:25 Na insolvenčním trhu dnes panuje spíše prodlužnické klima
1:30 Dopad oddlužování na ekonomiku a půjčování peněz
2:55 Co dělat, když váš dlužník utíká do insolvence
4:45 Jaká je vaše role v rámci insolvenčního řízení?
5:30 I právně či zástavou zatížené nemovitosti lze zpeněžit důstojným způsobem a to prodejem koncovému zájemci
6:20 O způsobu zpeněžení pohledávky v insolvenčním řízení rozhodují zajištění věřitelé nebo soud
6:35 Hlídač insolvencí vás upozorní pokud se váš dlužník na sebe podal insolvenci
7:15 Každému věřiteli doporučuji ve vlastním zájmu využívat hlídač insolvencí
8:00 Lhůty, které je dobré znát a hlídat
8:45 Přihlášku pohledávky si nechte sepsat od právníka
9:05 Kdo, kdy a jak rozhoduje o prodeji nemovitosti?
9:50 Způsoby prodeje nemovitosti v insolvenčním řízení
11:05 Náklady prodeje nemovitosti v insolvenčním řízení dražbou vs. prostřednictvím realitní kanceláře
12:15 Výhody a nevýhody prodeje dražbou
13:20 Aktivní a důslední zajištění věřitelé jsou ve vymáhání své pohledávky ekonomicky úspěšnější
14:40 Jako věřitel se musíte o zpeněžení své pohledávky starat
15:15 Jaké nástroje má věřitel, pokud insolvenční správce neplní svoji úlohu
17:45 Neplní-li správce svoji povinnost, může to vést až k jeho výměně či k odebrání jeho licence
19:30 Shrnutí konkrétního příkladu z praxe

20:55 Tržní cenu nemovitosti jsme určili za pomocí cenových map v rámci ADOLu
21:20 Znalecký posudek musí být vždy aktuální a vypracovaný před zpeněžením pohledávky
22:15 Tržní analýzu provádíme trojím způsobem, abychom se co nejvíc přiblížili k maximální reálné výši tržní hodnoty
23:30 Jak jednat jako zajištěný věřitel, pokud se insolvenční správce postavil na stranu dlužníka?
24:40 Důležité je správně nastavit vztahy v rámci zpeněžování předmětu zástavy už na začátku
25:10 Jsme vlastně mediátor celého procesu
25:50 Nemovitost lze se souhlasem soudu prodat i v rámci rodiny
26:15 Způsob řešení se snažíme navrhnout tak, aby byl pro všechny strany co nejpřijatelnější
27:30 Nemovitost může koupit i osoba blízká, ale nesmí to být za nápadně nevýhodných podmínek
28:30 Jaké nástroje používáte při prodeji nemovitosti v insolvenčním řízení?
29:50 I při prodeji nemovitosti v insolvenčním řízení je potřeba odvést kvalitní realitní práci
31:00 Prodej nemovitosti v insolvenčním řízení je velmi specifický, vyžaduje množství informací a porozumění problematice
32:15 Shrnutí doporučení na závěr. Co dělat jako zajištěný věřitel, jehož dlužník se dostal do insolvence?
34:00 Informace musíte mít už v první fázi. 1. Hlídač. 2. Právník/Právní povědomí 3. Důslednost

Play this podcast on Podbean App