ADOL.CZ

Les jako investice - lesní hospodář, lesní osnovy, kůrovec, dotace - Miroslav Pacovský (video)

September 16, 2019

Přemýšleli jste o lese někdy také jako o investici? Ať by šlo o to mít své vlastní dříví do krbu nebo o to předat svým potomkům něco hodnotnějšího než jen “peníze”? Les je místo, kam rádi chodíme na procházky a kde sbíráme lesní plody, ale pro některé z nich je péče o les prací. Jedním z nich je i Miroslav Pacovský, který vykonává funkci lesního hospodáře a je také soudním znalcem pro oceňování lesů. Protože je náš blog o investování, chtěl jsem vědět, jak si mohu jako investor les ocenit, pokud bych měl chuť zainvestovat. Nebo na co si má dát pozor realitní makléř, když jej chce pomoci vlastníkovi prodat a najít vhodného kupce.

V rozhovoru jsem mimo jiné zjistil, že vlastníci lesů do 50ha mají lesního hospodáře přiděleného od státu a jeho poradenskou činnost stát také platí. Lesní hospodář může pomoci s orientací v lesních hospodářských osnovách, může pomoci s oceněním i s orientací v tabulkách. Pokud les koupíte, poradí s problémy od těžby, přes shánění lidí na práci v lese, až po získání dotací na zalesnění atd.

Dnes je ovšem největším tématem kůrovec. Proto jsme část rozhovoru věnovali problematice lesních škůdců a převážně boji proti kůrovci. Víte, že lze dnes bojovat proti kůrovci chemickými prostředky nebo pomocí instekticidních sítí? Víte, že jedním z největších problémů může být laxní přístup drobných vlastníků? V boji s kůrovcem je totiž důležitým faktorem čas, kdy se nechá napadené dřevo v lese. Pokud pak vlastníci nereagují na výzvy a les nevytěží, mohou tím pomoci k šíření kůrovce na lesy ostatních vlastníků.

S hostem jsme probrali mnoho dalších témat, které zdánlivě s oceněním nemají mnoho společného. Ale jen zdánlivě. Diskuze o aktuálních problémech, jakými bezesporu je kůrovcová kalamita, dlouhotrvající sucho, problémy s přemnoženou zvěří, nízké ceny dříví, atd. To vše určitě bude ovlivňovat investory, pokud by chtěli do takovéto komodity investovat. Les ale plní také mimoprodukční funkce - zachycení vody, omezení prašnosti, sběr lesních plodů... Třeba to může být důvodem pro to, o investici přes všechna rizika uvažovat...

Odkaz na blog ADOL.cz, s rozpisem co kde v rozhovoru najdete:

https://www.adol.cz/blog-video-les-jako-investice-lesni-hospodar-osnovy-kurovec-dotace-investice-miroslav-pacovsky/

Odkaz na Sdružení soukromých, obecních a církevních vlastníků lesů:
http://www.svol.cz/