ADOL.CZ

Výpis z katastru nemovitostí - list vlastnictví - co zde najdu a co ne

November 2, 2019

Vědět k čemu slouží výpis z katastru nemovitostí a umět se v něm orientovat, by mělo patřit mezi základní znalosti každého investora do nemovitostí. Při psaní článků na blog jsem předpokládal, že každý čtenář ví, jak výpis z katastru vypadá, jaké údaje v něm najde a zejména pak ví i o věcech, co si z výpisu musí pouze domyslet. O nemovitosti se zajímá stále více nováčků a ty se samozřejmě musí s těmito základy někde seznámit. Proto si myslím, že je na čase tento dluh splatit, zejména vůči začínajícím investorům. Dnes se v článku zaměřím na základní náležitosti listu vlastnictví, ukážeme si jednotlivé sekce a také formy zápisů, které zde můžete najít. Řekneme si i o faktech, které si z výpisu musíte pouze domyslet nebo ty, které je nutné případně ověřit ještě na jiných místech.

Odkaz na článek s ukázkami výpisu:

https://www.adol.cz/blog-vypis-z-katastru-nemovitosti-list-vlastnictvi-co-zde-najdu-a-co-ne/